یوم الله ۲۲ بهمن خجسته باد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ نویسنده: ادمین بازدید: 503

سالگرد انقلاب آمد پدید
انقلابی چون سپیده پرنوید
فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق
فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

یوم الله ۲۲ بهمن خجسته باد