پروژه راهسازی چیتگر

1 / 1
2 / 1
3 / 1
5 / 1
5 / 1
6 / 1


کارفرما: موسسه مسکن سازان بتاجا

پیمانکار: شرکت ساختمانی نبردپی

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

تاریخ پایان: __

مکان: تهران، شهرک مسکونی چیتگر، اتوبان خرازی، ابتدای بلوار پژوهش


این پرژه راهسازی با همکاری شرکت نبردپی و موسسه مسکن سازارن بتاجا با استفاده از مهندسین کار بلد و ماشین آلات قوی و به روز در دو پهنه A , B در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ در شهرک مسکونی چیتگر شروع به فعالیت کرد و این پروژه هم اکنون در دست اجرا میباشد.

جدیدترین پروژه‌ها